Học tiếng anh trẻ em: Cấp độ 6

Cấp độ 6

Cấp độ 6

74 Giờ

4.6 Tháng

74 Giờ

4.6 Tháng

Lịch học

Với các bài học phát triển vốn từ vựng về các thành viên gia đình, về thực phẩm, về việc học tập, màu sắc, hình dạng và quan hệ gia đình thông qua các hoạt động vui nhộn cùng việc tiếp xúc ngôn ngữ tự nhiên từ giáo viên bản ngữ tại lớp.

Tham quan chương trình học Jumpstart.

Tất cả các phòng học tại ILA đều được thiết kế an toàn nhằm mang lại cho học viên một môi trường học tập tốt nhất. ILA áp dụng phương pháp tập trung vào việc khuyến khích học viên giao tiếp, tận dụng tối đa giờ học thông qua các hoạt động tràn ngập âm thanh và sự vui nhộn.