Học tiếng anh trẻ em: Cấp độ 11

Cấp độ 11

Cấp độ 11

74 Giờ

4.6 Tháng

74 Giờ

4.6 Tháng

Lịch học

Các bài học phát triển vốn từ vựng về động từ, tính từ, khả năng, màu sắc và giới thiệu địa điểm, thời tiết, ngày trong tuần và giao thông thông qua các hoạt động vui nhộn cùng việc tiếp xúc ngôn ngữ tự nhiên từ giáo viên bản ngữ tại lớp.

Tham quan chương trình học Jumpstart.

Tất cả các phòng học tại ILA đều được thiết kế an toàn nhằm mang lại cho học viên một môi trường học tập tốt nhất. ILA áp dụng phương pháp tập trung vào việc khuyến khích học viên giao tiếp, tận dụng tối đa giờ học thông qua các hoạt động tràn ngập âm thanh và sự vui nhộn.