Học tiếng anh trẻ em - Từ 3 đến 6 tuổi

Anh văn cho trẻ em từ 4 - 6 tuổi1

Cấp độ 6 đến 11

Ở cấp độ này các em sẽ được làm quen với bảng chữ cái, từ, cụm từ, ngữ và cách tiếp xúc với ngôn ngữ thường xuyên nhất thông qua các bài hát phù hợp lứa tuổi, các hoạt động tương tác sống động, đọc, viết và kể chuyện.

Kế hoạch học tập

  • Watch our 4 to 6 years old study plan

Chương trình Jumpstarts được khai giảng liên tục

Thời gian học ước tính của một khóa [tính theo giờ và số tuần]

Kết quả học tập của mỗi cấp độ được thể hiện qua các kỳ thi chứng chỉ quốc tế

Video thực tế của sinh viên ILA thể hiện khả năng tiếng Anh của mình ở mỗi cấp độ của chương trình.

Cấp độ 6

74 Giờ

4.6 Tháng

Cấp độ 7

74 Giờ

4.6 Tháng

Cấp độ 8

74 Giờ

4.6 Tháng

Cấp độ 9

74 Giờ

4.6 Tháng

Cấp độ 10

74 Giờ

4.6 Tháng

Cấp độ 11

74 Giờ

4.6 Tháng